Poeter

פּאָעטעסעס  

Dessa tre kvinnor är kända poeter och författare. Två av dem levde i början av förra seklet och en senare. På 1800-talet och ända fram till mitten av 1900-talet var det svårt för kvinnor att skriva och få sina verk publicerade. Det krävdes ganska stora uppoffringar av dem. Antingen fick de skriva på korta lediga stunder då de inte var upptagna av hushållsgöromål och barnuppfostran eller också levde de barnlösa och ibland också utan att vara gifta.

געיטונגען

1. Läs om de tre poeterna i  länkningarna nedan. Försök klura ut vilken text som hör till vilken bild.

װי הײסן די פּאָעטעסעס? װעלכער בילד הערט צו װעלכער טעקסט?נ

בײלע שעכטער גאָטעסמאַן

אַנאַ מאַרגאָלין

קאַדיע מאָלאָדאָװסקינ

Facit.

2. Svara på frågorna nedan. Arbeta  tre och tre. Elev 1 ställer frågan, elev 2 svarar och elev 3 talar om om svaret var rätt eller inte. Hen säger  דאָס איז ריכטיק  אָדער  דאָס איז נישט ריכטיק.   Därefter börjar elev 2 ställa frågan, elev 3 svarar och elev 1 säger om det är rätt. osv.

א. װוּ איז קאַדיע געבױרן געװאָרן?נ

ב.װער פֿון די פּאָעטעסעס האָט איבערגעלאָסט איר זון?נ

ג. װי אַלט איז בײלע געװאָרן?נ

ד. װעלכע פֿון די פּאָעטעסעס זײַנען געװען לערערקעס?נ

ה. אין װעלכער געגענט פֿון ניו־יאָרק האָט בײעל געװױנט?נ

ו.  װיפֿל געשװיסטער האָט אַנאַ געהאַט?נ

ז. װוּ איז בײלע געװען במשך פֿון דער מלחמה?ננ

ח פֿאַרװאָס איז אַנאַ געפֿאָרן קײן אַמעריקע דאָס ערשטע מאָל?נ

ט. װיפֿל ביכער האָט קאַדיע געשריבן?נ


Den här diktsamlingen för barn av Kadya Molodowsky gavs ut 1945, alltså precis i andra världskrigets krigsslut. Du ska få läsa en dikt som heter ”Der dajtsh jimach shmoj” דער דײַטש ימח שמו נ

ימח שמו är loshn-kojdesh  och är en förbannelse över en fiende. Det betyder att hans namn שמו skall utraderas ימח. I det här fallet är det der dajtshs namn, alltså tyskens namn som ska utraderas.

Den här förbannelsen är mycket stark och används knappast av barn. Det kan tyckas konstigt att Kadya skriver den i en dikt för barn. När du har läst dikten kanske du har någon förklaring till varför hon ändå gör det.

  Läs

1. Läs dikten på svenska. Ladda ned pdf.

2. Lyssna på uppläsningen av dikten på jiddisch, samtidigt som du tittar på den svenska texten.

3. Lyssna bara nu. Förstod du det mesta?

4. Titta på dikten på jiddisch. Ladda ned pdf.
En översättning blir aldrig ordagrann, men ska förmedla det författaren vill uttrycka. Kan du förstå det mesta då du läser på jiddisch nu? Du kan lyssna och läsa samtidigt.

Två ord som är svåra att översätta och som man behöver ha förkunskap för att riktigt förstå är t ex: kest  קעסט  och  ojf tish  אױף טיש . Båda orden är begrepp som hör till det traditionella religiösa livet i ett chassidiskt samhälle. En jeshive bocher alltså en ung man, som studerade på jeshive långt från sitt hem, kunde bli ständig matgäst hos en utvald familj. Han var då אױף קעסט. Att bli bjuden  אױף טיש  var att bli förärad, att tillsammans med andra studerande och lärda, sitta vid rebbens bord på shabbes.

5. Hitta ord i dikten. Ladda ned pdf.  Kontrollera i facit.


Beyle skrev och komponerade många sånger och  en stor del av hennes dikter har tonsatts.

Det har utgivits fyra CD-skivor med Beyles sånger och musik. De finns även på Spotify. Där kan man finna den tonsatta diktenגעװען אַ מאָל   איז אַ שטעטל

Den sjungs här av Lorin Sklamberg, som är en av medlemmarna i den kända klezmergruppen Klezmatics.

 

En av hennes diktsamlingar

  Läs

1. Läs översättningen av dikten    געװען אַ מאָל איז אַ שטעטל  . Ladda ned pdf.

2.  Läs och lyssna samtidigt.


Diskutera

1. Berätta för varandra vilken dikt av de två ni tyckte bäst om? Varför? Var det innehållet, bilderna som ni fick i huvudet, att det rimmade eller inte rimmade, ordvalet, figurerna i dikten, annat?

2. Vad har de två dikterna gemensamt? Vad skiljer dem åt?

3. Kadyas dikt är skriven för barn. Tror ni att ett barn kan förstå den? Vilken ålder?

4. Vilka historiska förkunskaper måste man ha för att förstå dikterna?