Itsik Manger

Sång: Ojfn veg shtejt a bojm  אױפֿן װעג שטײט אַ בױם

Författaren, der mechaber  דער מחבר   Itsik Manger har skrivit dikten Ojfn veg shtejt a bojm som blivit en vacker sång.

1. Titta på videon. Vad tror du den handlar om?

2. Läs översättningen på svenska.

3. Läs dikten på jiddisch – transkriberad eller med jiddischbokstäver om du kan. Ladda ned pdf.

4. Gör denna övning. Hitta  ord i dikten. Ladda ned pdf.

5. Titta och lyssna på sången på Youtube ovan några gånger. Sjung gärna med.

6. Rollspela dikten två och två på jiddisch för varandra.  Försök uttrycka de känslor som mamman och sonen har. Lyssna gärna på Manger själv först här, då han läser sin egen dikt.

Diskutera
Vad vill författaren säga med den här dikten tror du?

Hjälpfrågor:
Hur gammal tror du att pojken i sången är?
Varför vill pojken bli en fågel?
Vad symboliserar fågeln?
Hur tror du att han känner sig, när han inte kan flyga iväg?
Vilka är de andra fåglarna?
Varför håller sonen mamman i famnen i bildspelet?
Tycker du att mamman är en bra mamma? Iså fall varför eller varför inte?


Det  här är Itsik Manger יצחק מאַנגער. Han är en av jiddisch-litteraturens största poeter. Han föddes i början av 1900-talet och dog 1969.

Arbeta i grupp

1. Ta reda på så mycket ni kan om Itsik Manger. Leta på internet. Ta hjälp av följande frågor:
Var föddes han?
Vilka länder låg runt omkring?
Hur gick det för honom i skolan?
Hur blev han intresserad av litteratur?
Varför skrev han just på jiddisch? Vilken genre (vilken sorts litteratur) ägnade han sig mest åt?
Levde han på ett och samma ställe? Om inte, vart flyttade han och varför?

2.  Skriv ihop en kort biografi om Manger. Läs de andra gruppernas texter och jämför fakta.