Länder och språk

Länder och språk

Språket svenska heter shvedish på jiddisch.
Engelska heter english.
Italienska heter italjenish.
Tyska heter dajtsh och Tyskland heter Dajtshland.

Vad tror du följande språk heter på jiddisch: danska, polska, ryska, finska, japanska, hebreiska?

 Övning

1. Kombinera flagga med rätt land. Ladda ned pdf.
2. Jämför dina svar med facit.


   Majn mishpoche    מײַן משפּחה

1. Skriv svar på frågorna mit jiddische ojsies.

Vosere shprachn ret Shmuels un Chanes zejde? Bobe?
Vosere shprachn retstu?
Voser e shprachn redn dajne eltern?

2.  Be dina föräldrar om hjälp att hitta foton på mor- och farföräldrar. Förbered en liten presentation av varifrån de kommer och vilka språk de talar. Presentera dem på jiddisch.

Mönster:   Do iz majn bobe. Zi kumt fun …. Zi ret …. eller Do iz majn bobe. Zi kumt fun…. Zi lebt nisht. Zi hot geret…. Do iz majn zejde…… 

Om du vet var dina gammelmorföräldrar och gammelfarföräldrar kom ifrån, säger du:

Majn elterbobe ojf majn mames tsad …. Majn elterzejde ojf majn mames tsad…..

Majn elterbobe ojf majn tates tsad …. Majn elterzejde ojf majn tates tsad…..

3.  Om ni har en stor karta på Europa i klassrummet, kan ni också sätta knappnålar med era jiddischnamn på de orter där era släktingar kommer ifrån.