Diminutiv

På jiddisch kan man förminska nästan alla substantiv både en och två gånger genom att lägga till en ändelse. Exempel:
papper   papir  פּאַפּיר
litet papper   papirl     פּאַפּירל
mycket litet papper  papirele   פּאַפּירעלע

Som du kan se i listan nedan så kan vokalen ibland förändras, precis som i plural.
Exempel:
a hunt                         a hintl                           a hintele

געניטונג

Här är en lista på substantiv i olika diminutiv-former. Du ska fylla i de som saknas. Skriv i pdf:en. Ladda ned pdf.

Kontrollera sedan i facit. Ladda ned pdf.