Tysken vars namn ska raderas

Översättning: Paula Grossman

Bortom Varshe på en liten judisk gård,
växte ett träd, utan att fråga nån om råd.

Fåglar hade byggt sig i det ett bo,
arla sång och afton kvitter i godan ro.

En sång för skomakar’n för att glädja hans dag,
Ett kvitter för skräddar’n för att gladare sy ett slag.

För bagar’n och lärar’n, som läste ett Tora-avsnitt,
på gården bortom Varshe, det sjöngs kvidevitt.

En fågel var skomakarn’s ständige gäst.
För denne fanns frön i mängd som till fest.

Ännu en fågel fick hos skräddar’n gott spis.
Den pickade och åt ur hans tallrik med ris.

Ännu en fågel fick på bagar’ns bord bröd,
nyss komna färska ur ugnens glöd.

Den fromme Reb Michl, läraren i byn,
gav kaksmulor till fåglarna från skyn.

Tills då en sommar, åh förbannade dag,
kom tysken, tysken vars namn ska raderas!

Frågar första fågeln, flygande ut ur vindens dans:
”Var är skomakar’n? Hans hustru och barn nånstans?”

Svarar en katt från gömsel i dikets vrå:
”Skomakar’n är borta och hans hus likaså.”
En tysk var här, och en tysk är döden!
En hög med blodig halm är kvar.
En tysk var här, en tysk vars namn ska utplånas”!

Frågar andra fågeln, flygande ut ur vindens dans:
”Var är skräddar’n och hela hans familj nånstans?”

Svarar en liten mus från sitt hål:
”Skräddar’n är re’n borta och  hans hus står i bål.”
En tysk var här, och en tysk är döden!
Dödade skräddar’n, och stack hustrun ihjäl.
En tysk var här, en tysk vars namn ska raderas!

Frågar tredje fågeln, flygande ut ur vindens dans:
”Var är lärar’n och hela familjen hans?”

Svarar en darrande syrsa med skräck:
”Sönderbränd är Toran och lärar’n själv är väck.”
En tysk var här, och en tysk är döden!
Han hånade och pinade folket ihjäl.
En tysk var här, en tysk vars namn ska raderas!

Det finns inte längre bortom Varshe, en judisk gård.
Ej heller ett träd med fåglar i dess vård.

Fåglarna flyger kring förstörda boet utan ro.
De skyr Tyskland, där mördarna bo.

Fåglarna gråter en tröstlös gråt.
Må tysken, och hans land, och hans namn förgås.