Hemma hos familjen

Här kommer du att få lära dig följande:

 • Beskriva vad du har
 • Beskriva vad du gör
 • Beskriva ett rum och var saker finns
 • Sång: Az der rebbe

Veckan

 • Veckodagar
 • Andra tidsuttryck
 • Sånger: Bulbes, Erev shabbes kojdesh

 

Mat
Del 1

 • Namn på matvaror
 • Säga vad du äter, dricker och tycker om
 • Kosher
 • Dialog: på restaurang