Personliga pronomen

Övning

Öva på  personliga pronomen:

jag ich                          איך
du du                             דו
han er                             ער
hon zi                               זי
det/den es                             עס
man men/me             מען/מע
vi mir                           מיר
ni ir                               איר
de zej                              זײ

Bra att veta

Ordet ”man” heter på jiddisch me då det står före verbet och men då det står efter verbet.
Exempel:

Me ret shvedish in Shvedn.
– In Shvedn ret men shvedish.