Imperativ

Imperativ

Shmuel säger till sina kompisar vad de ska göra. Han använder då verbformen imperativ. På jiddisch är imperativformen i andra person singular (du), samma som verbstammen, precis som på svenska. Ex. Ligg!  Lig!. Gå! Gej!  I andra person plural (ni) är ändelsen -t

Övningar

1. Böj verben i övningen. Ladda ned pdf. Kontrollera sedan i listan ovan.

2. Parövning. Turas om och säg vad din kamrat ska göra genom att använda följande verb: kumen, shrajbn, zingen, lachn (skratta), tantsn, shpiln, batsoln (betala), kojfn (köpa).