Resursmaterial

Nedanstående material finns tillgängliga vid tidpunkten för detta läromedels produktion.

Läroböcker och annat kompletteringsmaterial

Lära läsa jiddisch lätt  (Laichter Lernen Leienen Jiddisch) – läsebok med övningar, Paula Grossman, Prosodia 2009.

Tio pinnar i luften, Red. Gunilla Lundgren, Skolverket 2010. Sidorna 33-51.

Nöten Dos Nisele, Sarah Schulman & Karl Kjäll, Ruin 2015. En berättelse med översättning och transkribering.

Bildtema   En bildordbok i Lexinprojektet.

Judiska ordspråk, sammanställda av Lennart Kerbel, Megilla-Förlaget 2009. Kan endast lånas på bibliotek.

Ordböcker

Ordbok Jiddisch-svensk-jiddisch ordbok.  Kan beställas på Språkrådets hemsida www.isof.se.

Comprehensive English-Yiddish Dictionary; Schaechter-Viswanath & Glasser, Indiana University Press 2016. Ordboken finns även online och man kan  registrerar sig här.

Comprehensive Yiddish-English Dictionary; Beinfeld & Bochner, Indiana University Press 2013.

Ordbok, loshn-kojdesh-shtamendike verter:
װערטערבוך פֿון לשון־קדוש־שטאַמענדיקע װערטער אין ייִדיש, יצחק ניבאָרסקי, מעדעם־ביבליאָטעק, פּאַריז2012

Yiddish dictionary online

Yiddish dictionary lookup.

Google translate.

 

Tangentbord

När du ska skriva på jiddisch med jiddischbokstäver behöver du ett jiddisch-tangentbord. Det kan du hitta på: Lexilogos

Övriga användbara länkar

Yiddish Pop, ett läromedel i jiddisch på nätet producerat i USA.

URs program på jiddisch

URs, Magiska Skrinet

15 minute Yiddish, videolektioner med National Yiddish Theaters skådespelare Motl Didner.

Yiddish Word of the Day, korta videofilmer på olika teman med Forverts redaktör Rochl Shaechter. Här har du också en länklista i alfabetisk ordning till programmen. Ladda ned pdf.

Jiddisch far ale. En serie på SR om jiddisch i Sverige och i världen.

Olniansky tekst är ett förlag som ger ut rikt illustrerade barnböcker och litterära tidskrifter på jiddisch.