Havdole

      

 

 

 

 

 

 

 

                             http://www.childrenslibrary.org/icdl/BookPreview?bookid=suloldm_00810002&route=text&lang

Havdole    הבֿדלה 

Då solen gått ned och de tre första stjärnorna syns på himlen lördag  kväll, iz ojs shabbes, shabbes är slut.

Traditionen är då, att men macht havdole  מען מאַכט הבֿדלה  man gör havdala. Havdole betyder att skilja något åt – vi skiljer på ljus och mörker, på shabat och vardag. Det viktiga är att uppmärksamma övergångarna.

Havdole görs genom att tända ett flätat ljus, zogn a broche  זאָגן אַ ברכה  säga en bön, lukta på goda kryddor, bsomim  בסמים, dricka av vinet i en bägare och släcka ljuset i vinet. Sen önskar vi varandra a gute voch   אַ גוטע װאָך

Nuförtiden tänker vi inte så mycket på att det blir mörkt i slutet av dagen. Vi kan både vara inomhus och utomhus med ljus omkring oss, tack vare all elbelysning, som till och med sätts på automatiskt då det mörknar.

Innan elljuset spreds över världen, upplevde man skymningen och såg också till att komma hem innan det blev för mörkt. I städerna fanns gaslyktor på gator och i parker. Dem måste man tända och det var lykt-tändarens uppgift. Lykt-tändaren, der lompn-tsinder, gick runt i staden i skymningen och tände lyktorna. Här kan du läsa en dikt om der lompn-tsinder.

  Arbeta i grupp.

1.    Läs dikten högt mit jiddische ojsies.

2.  Hitta orden stjärna, gärna, göra, stå, käpp, skriker, leende.

3.  Vilka ord rimmar med varandra?

4. Tyckte du om dikten? Varför eller varför inte?