Författaren Sholem Aleichem

Sholem Aleichem

 

 

 

 

 

 

 

 

Texter och böcker har skrivits på jiddisch ända sedan 1300-talet, men skönlitteratur började skrivas först från mitten av 1800-talet. Författaren Sholem Aleichem, var en av de första och mest kända. Under slutet av 1800-talet fram till andra världskriget skrevs det fantastiskt mycket litterära verk på jiddisch, både romaner och poesi.  Det är en stor litteraturskatt som bäst kan avnjutas av den som kan jiddisch. Numera är en hel del verk översatta.

Här ska du få läsa en berättelse som heter Min bror Elies dryck, ur boken Motl i Jiddischland av Sholem Aleichem. Bokens titel på jiddisch är Motl Pejsi dem chazns zun, som egentligen betyder Motl Pejsi kantorns son.

”Motl, en nioårig pojke, bor med sin familj i en shtetl i dåvarande Tsarryssland. Livet var strävsamt och familjerna var fattiga. Det gällde att hitta sätt att försörja sig på. Barnen fick ofta hjälpa till. Motls äldre bror Elie hade finurliga idéer om hur de skulle kunna tjäna stora pengar.”

Läs

Läs di majse  berättelsen, på svenska Ladda ned pdf. Orden i texten som är kursiverade, är på jiddisch. Några av dem är vanliga uttryck, som det är bra att känna till. Se längre ned här på sidan.

Fråga varandra
Du får svara på jiddisch och/eller svenska.

 1. Vi hejst Motls bruder?
 2. Vi alt iz Motl?
 3. Vi hejst di mame?
 4. Farvos viln zej machn kvass?
 5. Fun vos macht men kvass?
 6. Ver farkojft (säljer) dem kvass?
 7. Vifl kost a gloz kvass?
 8. Farvos gist (häller)  Motl tsu vasser inem kvass?
 9. Farvos kumt di politsaj?

  Några vanliga uttryck i berättelsen

  Kejn-anore eller kejn-hanore  קײן עין־הרע
  עין־הרע  betyder ”onda ögat” och קײן betyder ”inget”; så det är en besvärjelse att inget ont må hända en och används då man uttrycker något som är bra om en person. T ex Er iz gezunt un shtark, kejn-anore.

  1. Leta i texten och se var detta uttryck förekommer.

2. Varför säger säger Motl ”Kejn-anore” vid dess tillfällen?

3. Tänk ut ett eget exempel, där du använder uttrycket. Du kan säga det på svenska och lägga till kejn-anore.

Danken Got  דאַנקען גאָט, som kan översättas ”Gudskelov” används flitigt på jiddisch.

4. Hitta uttrycket i texten.

Nebbech  נעבעך  betyder att det är synd om personen i fråga.

Ordet kommer som bestämning efter personen. Det används ungefär som svenskans ”stackaren”. Exempel: Zi hot, nebbech, tserbrochn zich a fis. Hon har brutit benet, stackarn.

5. Hitta ordet i texten. Vem är det synd om och varför?

6. Tänk ut ett eget exempel på svenska och sätt in ordet nebbech på rätt ställe.

Man kan också säga att en person är a nebbech. Förutom att det är en stackare, så har det en negativ betydelse, en svag person som inte reder sig själv.


 Diskutera i grupp.

1. Skulle ni säga att Elie har begått en olaglig handling och borde straffas?

2. Har ni själva några idéer om hur ett barn skulle kunna tjäna extra pengar på sin fritid?


Extrauppgift

Försök läsa berättelsen på transkriberad jiddisch. Ladda ned pdf. Se hur mycket du förstår. Om du vill lära dig lite mer kan du ha pdf:en på svenska bredvid den på jiddisch och kolla översättningen, då du inte förstår.


Grupparbete:  Mer om författaren

1. Läs faktatexten om författaren. Ladda ned pdf.

2. Dela in texten i tre delar. Var och en skriver frågor på separata pappersremsor till en del av texten.

3. Gör en Fan & Pick övning med alla frågorna.