Judiska namn

Judiska förnamn

I ”Jiddischland” hade man ofta tre namn – ett på hebreiska, ett på jiddisch och ett på landets språk. I Sverige på 50-talet kunde en ashkenazisk judisk pojke heta till exempel Gösta på svenska, Josef på hebreiska och Jossl på jiddisch. En flicka kunde heta Eva på svenska, Chava på hebreiska och Chave eller Chavele på jiddisch.

Man bildar ofta smeknamn och kallar barnen vid dem. Då får namnet ändelsen -le, som betyder ”liten”. Man kan också lägga till andra ändelser t ex -ik eller -ek. Exempel: Chane – Chanele, Shmuel – Shmulik, Perl – Perele, Sore – Sorele.

Exempel på några namn, a por nomen: David – Dovid, Josef – Josl, Isak – Itsik, Sara – Sore, Rebecka – Rivke, Rakel – Rochl.

Svara på frågorna:

 1. Hostu a jiddischer nomen? Vos iz dajn jiddischer nomen?

2. Vilstu hobn a jiddischer nomen?  Frejg dajn lerer un vejl a nomen.


 Judiska efternamn

1. Vad tror du att dessa efternamn betyder? Shvarts, Klein, Silber, Mandelboim.

2. Vad heter du i efternamn? Är det ett ashkenaziskt judiskt namn? Vet du vad det betyder? Har någon i din släkt ett ashkenaziskt efternamn? Känner du någon annan som har ett ashkenaziskt namn? Fråga dina föräldrar om de vet var ert efternamn kommer ifrån och vad det betyder.

3. Titta på dessa sidor om du vill hitta betydelser på judiska efternamn:
Jewish Currents Surnames behind the name Wiktionary Jewish surnames

4. Titta i Alefbejs. Hitta bokstäverna som finns i ditt för- och efternamn. Har du ett judiskt namn (hebreiskt), så skriv det också. Försök skriva dina föräldrars och din bästa väns namn på jiddisch. Det gör inget om det inte blir helt korrekt.