Tema 1

Välkommen till Tema 1.

Här får du lära dig följande:

Möt familjen Jiddisch

 • Presentera dig själv
 • Några hälsningsfraser
 • Sången: Gut morgn ajch
 • Känna igen några vanliga ord på jiddisch

Räkna upp till 20

 • Upp till 10
 • Från 10 till 20

Grammatik

 • Personliga pronomen
 • Verbet ”heta”

Alfabetet

 • Läsa från höger till vänster
 • Bokstäver och tecken för några vokaler
 • Bokstäver för några konsonanter
 • Läsa stavelser och korta ord
 • Känna igen fler bokstäver och bokstävernas ljud

Historia & fakta

 • Judiska för- och efternamn
 • Jiddischens ursprung