Släkten

Släkten   Di mishpoche   די משפּחה

Ordet mishpoche betyder både släkt och familj.

 Titta på filmen

1. Förstår du lite? Berätta.

2. Läs manus till filmen. Ladda ned pdf.

3. Titta på filmen en gång till utan manus.

 Svara på frågorna

1. Vi alt iz Helens shvester?

2. Vi alt iz di kinders bobe

3. Velches jor iz der zejde gekumen kejn Shvedn?

.4. Vu vojnt di familje?

5. Vu vojnt Daniels bruder?


An album   אַן אַלבום

Isroel plockar fram ett släktalbum.

 Titta på filmen

 1. Är det något du inte förstår?

2. Läs  manuset. Ladda ned pdf.

3. Titta på filmen igen utan att titta i manus. Förstår du allt nu?

 Svara på frågorna

1.Vi alt iz Isroel ojfn bild?

2.Vifl shvester un brider hot Genia?

3.Vo vojnt Helenes shvester mit ir familje?

4. Vifl zin hot Helenes shvester?


nya ord naje verter נײַע װערטער  
inte nisht
nit
נישט
ניט
 
lite a bisl אַ ביסל  
mycket a sach אַ סך  
inget gornisht גאָרנישט  
!דאָס איז גאָרנישט מיט גאָרנישט
Dos iz gornisht mit gornisht!
Det är värdelöst!

Skrivövning

Översätt följande meningar:

  1. Ich farshtej nisht.
  2. Er farshtejt ojch nisht.
  3. Zi lernt zich italjenish.
  4. Zi ret a bisl frantsejzish.
  5. Zej farshtejen nisht, vos ich zog.
  6. Zej farshtejen a sach english un zej kenen redn a bisl.
  7. Di mame farshtejt a bisl jiddisch. Der tate farshtejt a sach.
  8. Farshtejstu a bisl? Nejn, ich farshtej gornisht.