Grammatik

Här lär du dig:

  • Några beskrivande adjektiv, motsatsord, färger
  • Adjektivböjning i grundform
  • Några rumsprepositioner
  • Bestämd artikel efter preposition (dativform)