Verbet heta

Regler för verbet heta

Dessa regler gäller för många regelbundna verb.

För ”han, hon, det, man, ni” lägger man till ett ט i slutet.

För ”du” lägger man till סט.

För ”vi” och ”de” gäller att man adderar ett ן på slutet.

När det gäller verbet hejsn, så finns det redan ett s med.
Man lägger inte till ett s till för ”du” och ”ni”.

De flesta verb som slutar på ן eller ען i infinitiv har samma böjningsmönster som  הײסן

heta hejsn הײסן  
jag heter ich hejs איך הײס  
du heter du hejst דו הײסט  
han heter er hejst ער הײסט  
hon heter zi hejst זי הײסט  
det heter es hejst עס הײסט  
man heter men/me hejst מען/מע הײסט  
vi heter mir hejsn מיר הײסן  
ni heter ir hejst איר הײסט  
de heter zej hejsn זײ הײסן
 
Heter du…? Hejstu? …הײסטו  
Vad heter du? Vi hejstu? װי הײסטו
 

Skrivövning

1. Att lära sig något utantill heter på jiddisch: fun ojsenvejnik פֿון אויסנווײניק

2. Notera ändelserna och öva enligt mallen ovan tills du kan det utantill.

3. Fyll i verbet heta, hejsn הײסן i mallen, som du laddar ned i pdf.. Jämför sedan med tabellen ovan. Du kan transkribera (skriva med svenska bokstäver) eller ännu bättre, skriva med jiddische ojsies.

4. Jämför med facit

5. Pröva att böja verbet tala, redn רעדן i mallen. Ladda ned pdf.

6. Jämför med facit