Di shule

Här kommer du att få lära dig följande:

  • Säga till andra att gå, sitta, stå och springa
  • Berätta vad du gör under dagen
  • Berätta om din skolgång

Tid

Klockan
Tider på dagen
Måltider
Sång: Äta-sång