Några vanliga verb

Esn  un trinken   עסן  און טרינקען

1. Verben esn עסן och trinken טרינקען böjs regelbundet och likadant som  redn  רעדן och hejsn הײסן ,  som du  lärde dig i Tema 2. Om du har glömt hur de böjs kan du gå tillbaka och repetera.

2. Gör böjningsövningen. Ladda ned pdf.

3. Kontrollera i facit.


Verbsång.

1.  Lyssna. Förstår du allt?

2. Titta på texten och sjung verbsången.

3. Titta inte på texten och sjung verbsången med inspelningen.


Verbet ha  hobm האָבן

Verbet  ha  är oregelbundet.

1. Titta på böjningen nedan och lär dig utantill.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ladda ned pdf och fyll i mallen.

Fråga varandra

Fråga varandra om hen har något. Exempel: Hostu a keshefon?
Svara jakande eller nekande. Jo, ich hob a keshefon. oder  Nejn, ich hob nisht kejn keshefon.


Inte

Ordet ”inte” heter nisht  נישט eller nit ניט . Före ett substantiv säger man  nisht kejn נישט קײן. Det är ungefär som man säger ”Jag har inte någon penna.”

Er zitst nisht. Er shtejt.                                        Zi hot nisht kejn shtul. Zi muz shtejn.

Der bus kumt nisht.                                              Zi ret nisht kejn jiddisch.

Övning

1. Ladda ned pdf och gör luckövningen.

2. Kontrollera i facit.