Lomir facit

Låt oss dansa!

Låt oss äta!

Låt oss gå hem!

Låt oss läsa!

Låt oss börja!

Låt oss sitta!

Låt oss vänta!

 

לאָמיר טאַנצן!נ

לאָמיר עסן!נ

לאָמיר גײן אַהײם!נ

לאָמיר לײענען!נ

לאָמיר אָנהײבן!נ

לאָמיר זיצן!נ

לאָמיר װאַרטן!נ