Hitta översättning

Kombinera meningarna på jiddisch med rätt översättning. Skriv ned hur de hör ihop på ett papper eller dra streck mellan meningarna på jiddisch och på svenska i pdf:n.  Ladda ned pdf. Kontrollera sedan i facit.

1 Är du frisk eller sjuk?

ביסטו אַ מײדל אָדער אַ ייִנגל?

א
2 Är din pappa fyrtio år gammal?

 

ביסטו צען יאָר אַלט ב
3 Var är hon född? ביסטו איצט הונגעריק אָדער זאַט ג
4 Är du en flicka eller en pojke? ביסטו געזונט אָדער קראַנק ד
5 Var är han född? איז דײַן טאַטע פֿערציק יאָר אַלט ה
6 Är din mamma äldre eller yngre än din pappa?

 

װוּ איז ער געבױרן ו
7 Är du tio år gammal? איז דײַן מאַמע עלטער אָדער ייִנגער פֿון דײַן טאַטן ?

 

ז
8 Är du hungrig eller mätt nu? װוּ איז זי געבױרן?

 

ח