Hitta översättning på verb i dåtid

1. Kombinera orden på jiddisch med rätt ord på svenska. Du kan dra streck mellan dem i pdf:n eller skriva ned på ett papper. Ladda ned pdf.

2. Kontrollera sedan i facit.