Facit verbböjning

Böjning av verbet esn  עסן

 

 

Böjning av verbet trinken  טרינקען