Avrejml

װאָס איז אַװרײמלס אַרבעט איצט?  װי אָפֿט אַרבעט ער?  אַלס װאָס האָט ער געאַרבעט
פֿריער ?נ

Avrejml talar en dialekt, som du kanske inte har hört förut. Istället för ordet kucher   קוכער  använder han ordet kuchatsh. Du förstår säkert vilket yrke han hade förut. Var arbetar a kucher?