Kosher oder nisht?

Säg om rätterna på bilderna är כּשר, טרײף, מילכיק , פֿלײשיק eller פּאַרעװע.

Klicka på bilden för komplettera meningen.  Mönster: Du hör  Kez …..   Du säger Kez iz milchik.  Efter en paus får du höra det rätta.